บริษัท พีพีเอส เชียงใหม่ประดับยนต์ จำกัด

ที่อยู่ 201/1 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร (053) 805040-1
โทรสาร (053) 805042
Web site www.ppschiangmai.com

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร 08:00 - 17:00 น.
อาทิตย์ หยุด
 
    บริษัท พีพีเอส เชียงใหม่ประดับยนต์ จำกัด
ที่อยู่. 201/1 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. (053) 805040-1 โทรสาร. 805042